Begin 2023 verwacht ik weer een nestje met Rex hangoordwergjes.